Tijdens mijn onderzoekingen in de diverse archieven in Groningen en Friesland, kwam ik vele families Van der Velde tegen. De meesten kwamen oorspronkelijk uit het westen des lands. Deels daarvan gevlucht naar het noorden onder invloed van de “hervorming”. In Friesland vond ik 59 maal een familienaam aanname Van der Velde verdeeld over 22 gemeenten. Onze familie is van oorsprong een Friese familie komende uit de omgeving van het Tjeuke Meer.(Ten zuiden van Joure, ten noorden van Lemmer) De familienaam Van der Velde werd in 1811 te Roordahuizum aangenomen door Anne Cornelis, die woonachting was (sinds 1796) te Wartena op de boerderij “Groot Tjallinga” Zijn broers, Tjeerd Cornelis, Jan en Eise Cornelis, namen echter op een ander gemeentehuis een andere familienaam aan. Tjeerd in Sonnega (bij Wolvega) de naam Boltjes , Jan wonende in Idskenhuizen te Langweer de naam Kuperus  (hij was Meester kuiper) en Eise in Joure de naam Van der Schuit. Je kunt je voorstellen dat overleg toen wat lastig was, mede doordat even bij elkaar langs gaan niet altijd mogelijk was. Ook kon niet iedereen lezen en schrijven. Door de onverwachte Franse overheersing waren de mensen ook niet erg serieus over de naamsaaname eisen. Hierdoor ontstonden dan ook vele “aparte” familienamen. (Bijv. Naaktgeboren, Poepjes, etc) Aangezien allen nazaten van Cornelis Tjeerds zijn, kunt u via onderstaande link een genealogie van genoemde Cornelis Tjeerds bekijken. Hierdoor krijgt u een kleine indruk van de verdere nazaten. Voor een deel-genealogie (kwartierstaat van webmaster Geert van der Velde) kan men de betreffende link aan klikken. Hieruit komt naar voren dat van vaders zijde oa. de familie NIJDAM naar voren komt en via moeders zijde oa. de familie VENEMA.