Toon Index HoofdIndexUitlegVersie 5-12-2011

Genealogie Bonder

Generatie I

Ia  Bonder familie.
De naam Bonder is mogelijk afgeleid van Bunde, gelegen in Oost-Friesland, enkele kilometers over de grens bij Nieuweschans. Enkele personen in Oost-Groningen met de naam Bonder zijn mogelijk afkomstig uit deze plaats. Er zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat de hier behandelde familie afkomstig uit Yde, ook een relatie heeft met deze plaats, zodat een andere verklaring evengoed mogelijk is.

In 1792 koopt Wijbe Tieerts te Paterswolde een stukje grond te Paterswolde het Dijkje en rijswolle genaamt van Derk, Albert Harms en Jantien Harms, weduwe van Roelf Weeman.
Het lijkt er dus op dat alle drie verwant zijn. Derk Harms en Jantien Harms zijn vermoedelijk broer en zus omdat Roelf Weeman in 1777 de erfenis aangeeft van Jan Derks te Yde, vermoedelijk een oom.
Roelf Hindriks Draaijer, getrouwd met Aaltien Alberts Bonder is medeaangever als halve neef bij het overlijden van Derk Bonder in 1820, zoon van Jan Derks Bonder en Hillechien Heins.
Het is daarom verleidelijk aan te nemen dat Derk, Albert en Jantien Harms een gezamenlijke moeder hebben, met kinderen van zowel Harm Derks als van Harm Alberts. Dit geeft echter een probleem omdat Harm Derks in 1754 en 1764 nog in leven is, terwijl Albert Harms vermoedelijk niet de oudste is van deze drie. Met halve neef kan ook zijn bedoeld dat Derk Bonder een achterneef is. In dat geval zou Albert Harms Bonder ook een volle broer kunnen zijn van Derk Harms en Jantien Harms en is hij niet de in 1735 gedoopte zoon van Harm Albers of de naam van de vader is toen verkeerd vermeld.
Kinderen:
1. Jan Derks, overleden 1777 in Yde, Vries. In november 1777 wordt namens Roelof Weeman en consorten voor 8/9 deel de erfenis aangegeven van Jan Derks te Yde, begroot op 540 gld. Het overige 1/9 deel komt ten goede aan de diaconie van Eelde.
2. Harm Derks (zie IIa).
3. Harm Albers (zie IIb).
 

Generatie II

IIa  Harm Derks.
Harm Derks wordt vermeld in het Haardstedenregister van Vries onder Yde van 1754 tot 1774 met 4 paarden, vermoedelijk op de plaats waar in 1742 en 1744 (broer) Jan Derks wordt vermeld.
In 1774 wordt Derk Harms vermeld op deze plaats, in 1784 wed. Harm Derks. Zoon Derk Harms wordt pas in 1804 weer vermeld onder Yde, met een vol huis, maar vermoedelijk op een andere plaats. Mogelijk heeft hij omstreeks 1794 in Roden gewoond, waar in 1794 een Derk Harms wordt vermeld met 2 paarden onder Zulte.
Kinderen:
1. Derk Harms Bonder (zie IIIa), geboren 1728 in Yde, gedoopt Vries 6-6-1728, overleden 21-2-1808 in Yde, Vries.
2. Jantien Harms (zie IIIb), geboren 1732 in Yde, gedoopt Vries 6-7-1732, overleden 24-10-1807 in Paterswolde.
 
IIb  Harm Albers.
Kinderen:
1. Albert Harms Bonder (zie IIIc), geboren 1735 in Yde, gedoopt Vries 3-4-1735, overleden 19-4-1808 in Paterswolde.
 

Generatie III

IIIa  Derk Harms Bonder, geboren 1728 in Yde, gedoopt Vries 6-6-1728, overleden 21-2-1808 in Yde, Vries, zoon van Harm Derks (zie IIa).
Doop Dirk, z.v. Harm Dirks te Yde.
Gezien de vermelde leeftijd bij overlijden van 70 jaar, kan hij ook zijn gedoopt op 3-3-1737 als Derk, zoon van Harm Jans. Deze is echter vermoedelijk een zoon van Harm Jans en Reelke Hendriks, die dan al in 1738 moet zijn overleden. In dat jaar geeft Reelke Hendriks de erfenis aan van haar man Harm Jans te Yde.

Gehuwd 16-6-1765 in Vries met Aaltien Hendriks, geboren 1744 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-3-1744, overleden 12-12-1816 in Yde, Vries, dochter van Hendrik Derks en Marigje Jacobs, zie genealogie Timmer1.
Huwelijk in Vries 16-6-1765 Derk Harms, van Ide en Aaltijn Hendriks, van Paterwolde. Afkondiging in Eelde 19-5-1765 Dirk Harms, van Yde en Aaltje Hindriks. Derk Harms bij overlijden gehuwd, 70 jaar, nalatende 3 kinderen.
Aaltien Hendriks bij overlijden wonende te Yde, huisnr. 125, 73 jaar, dochter van Hendrik Derks en Marchien Jakobs, weduwe van NN Bonder, aangifte door zoons Harm en Hendrik, landbouwers te Yde.
In 1803 lenen Derk Harms en Aaltje Hindriks van Yde 500 gld. van oud ette J. Baving en Trijntje Suiverding van Zuidvelde, vermoedelijk de eigenaren van de boerderij die zij dan bewonen. Deze boerderij is in 1832 eigendom van Lucas Baving te Zuidvelde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harm Derks Bonder (zie IVa), geboren 2-3-1766 in Yde, gedoopt Vries 9-3-1766, overleden 7-3-1827 in Gasteren, Anloo.
2. Hendrik Derks Bonder, geboren 1769 in Yde, gedoopt Vries 25-1-1769.
3. Hendrik Derks Bonder, geboren 1771 in Yde, gedoopt 24-11-1771, overleden 24-4-1832 in Anloo.
4. Jan Derks Bonder (zie IVb), geboren 31-1-1774 in Yde, gedoopt Vries 6-2-1774, overleden 26-9-1826 in Paterswolde.
5. Margje Derks Bonder, geboren 6-6-1777 in Yde, gedoopt Vries 8-6-1777.
 
IIIb  Jantien Harms, geboren 1732 in Yde, gedoopt Vries 6-7-1732, overleden 24-10-1807 in Paterswolde, dochter van Harm Derks (zie IIa).
Gehuwd 25-4-1762 in Eelde met Roelof Harms Weeman, overleden 1783 in Paterswolde (of kort daarvoor), zoon van Harm Weeman, zie genealogie Weeman.
Huwelijk: Roelof Harms en Jantje Harms, van Yde.
Doop Harmen in 1764: zoon van Roelef Wierman van de Baat. In het Haardstedenregister van Eelde 1754, 1764, 1774. In 1784, 1794, 1804 weduwe Roelf Weeman. Bij de naamsaanneming in 1812 geeft Jan zijn broer Harm Derks op.
Roelf Weeman is hoofdmomber over de kinderen van zijn zuster Geesje Harms (Weeman). Op 14-3-1783 wordt vanwege zijn overlijden een nieuwe hoofdmomber aangesteld. Jantien Harms is bij overlijden 75 jaar met 3 kinderen. Mogelijk gedoopt in 1732 in Yde als dochter van Harm Derks.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harm Roelfs Weeman, geboren 1764 in Paterswolde, gedoopt Eelde 8-1-1764, overleden 21-7-1808 in Oosterbroek, zie genealogie Weeman.
2. Harm Derks Weeman, geboren 14-8-1765 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-8-1765, overleden 26-12-1842 in Paterswolde, zie genealogie Weeman.
3. Jan Roelfs Weeman, geboren 2-7-1768 in Eelde, gedoopt 2-7-1768, overleden 22-4-1844 in Paterswolde. Doopnaam Jan Weeman.
4. Albert Weeman, geboren 1774 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-1-1775, overleden 30-5-1794 in Paterswolde. Aangifte overlijden door broer Harm Weeman.
 
IIIc  Albert Harms Bonder, geboren 1735 in Yde, gedoopt Vries 3-4-1735, overleden 19-4-1808 in Paterswolde, zoon van Harm Albers (zie IIb).
Doop: Albert, zoon van Harm Albers.
Gehuwd 31-5-1762 in Vries met Geertruid Harms Smeenge, geboren 1736 in Winde, gedoopt Vries 11-11-1736, overleden 19-1-1813 in Paterswolde, dochter van Harm Hindriks Smeenge en Annechien Jans Mellens, zie genealogie Smeenge1.
Huwelijk in Vries: Albert Harms en Geertrud Harms, beide van Ide.
In 1794 en 1804 op Albert Harms op nr. 109 (Paterswolde). Bij overlijden 73 jaar, 4 kinderen. In 1812 naamsaanneming door zoon Harm.
Albert Harms komt niet voor in het Haardstedenregister van Vries. Vermoedelijk heeft hij ingewoond bij Harm Derks, Derk Harms en weduwe Harm Derks, die resp. in 1754 en 1764, 1774 en 1784 worden vermeld onder Yde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Alberts Bonder (zie IVc), geboren 1762 in Yde, gedoopt Vries 20-2-1763, overleden 15-9-1825 in Eelde.
2. Harm Alberts Bonder, geboren 1764 in Yde, gedoopt Vries 30-9-1764.
3. Annegje Harms Bonder, geboren 1765 in Yde, gedoopt Vries 24-11-1765.
4. Harm Alberts Bonder, geboren 1768 in Yde, gedoopt Vries 24-7-1768.
5. Eltien Alberts Bonder (zie IVd), geboren 20-2-1771 in Yde, gedoopt Vries 24-2-1771, overleden 10-8-1818 in Eelde.
6. Harm Alberts Bonder (zie IVe), geboren 1774 in Yde, gedoopt Vries 27-2-1774, overleden 6-5-1840 in Paterswolde.
7. Jan Alberts Bonder (zie IVf), geboren 1778 in Yde, gedoopt Vries 16-8-1778, overleden 5-4-1831 in Eelde.
 

Generatie IV

IVa  Harm Derks Bonder, geboren 2-3-1766 in Yde, gedoopt Vries 9-3-1766, overleden 7-3-1827 in Gasteren, Anloo, zoon van Derk Harms Bonder (zie IIIa) en Aaltien Hendriks.
Doop: ??? z.v. Derk Harms en Aaltje Hindriks.
Gehuwd 5-9-1790 in Vries met Geertien Luchies Hulshof, geboren 13-2-1770 in Donderen, gedoopt Vries 18-2-1770, overleden 14-2-1853 in Anloo, dochter van Luigien Jans en Jeigien Evers, zie genealogie Bazuin2.
Huwelijk: Harmen Derks en Geertien Luichijs, beide van Dunderen.
Vanaf 1794 wonend op de Vogelzang bij Roden. Dit huis staat aangeduid op de Franse kaart van 1812 en is gelegen aan de weg van Roden naar Leek, ten zuiden van Teutenborg (Toutenburg).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Margien Harms Bonder, geboren 12-11-1790 in Donderen, gedoopt Vries 21-11-1790, overleden 4-10-1859 in Vries.
Gehuwd 21-8-1813 in Vries met Jan Pieters, geboren 1791 in Yde, gedoopt Vries 11-12-1791, overleden 29-12-1870 in Anloo, zoon van Pieter Jans en Albertien Alberts Popken.
2. Lucas Harms Bonder, geboren 1793 in Donderen, gedoopt Vries 7-4-1793.
3. Jeichien Harms Bonder, geboren 13-9-1794 in Roden, Vogelzang bij de Zulte, gedoopt 23-9-1794, overleden 20-8-1863 in Eelde.
Gehuwd 21-4-1820 in Vries met Harm Derks Hulzebos, geboren 24-9-1794 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-9-1794, overleden 3-7-1860 in Eelde, zoon van Pieter Derks Hulzebos en Geertjen Harms Siegers, zie genealogie Hulzebos.
4. Aaltien Harms Bonder (zie Va), geboren 19-5-1797 in Roden, Vogelzang, gedoopt 28-5-1797, overleden 25-8-1867 in Paterswolde.
5. Jantien Harms Bonder, geboren 8-2-1800 in Roden, Vogelzang, gedoopt 23-2-1800.
6. Luichien Harms Bonder, geboren 20-4-1801 in Roden, Vogelzang, gedoopt 26-4-1801, overleden 3-11-1872 in Kloosterveen, Assen.
Gehuwd (1) 20-10-1821 in Anloo met Margje Everts, geboren 14-8-1801 in Yde, gedoopt Vries 23-8-1801, overleden 23-3-1843 in Rolde, dochter van Evert Pieters en Jantien Davids Schuiling, zie genealogie Bazuin2.
Gehuwd (2) 7-5-1849 in Rolde met Hendrika Hommes, geboren 13-1-1808 in Assen, gedoopt 17-1-1808, overleden 14-7-1889 in Meppel, dochter van Remmelt Geerts Hommes en Wichertje Reinders.
7. Jantien Harms Bonder, geboren 1-7-1804 in Roden, Vogelzang, gedoopt 8-7-1804, overleden 12-9-1875 in Kloosterveen, Assen.
Gehuwd 19-5-1827 in Anloo met Harm Woldendorp, geboren 1795 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-6-1795, overleden 16-12-1869 in Paterswolde, zoon van Jan Harms Woldendorp en Grietje Pieters, zie genealogie Woldendorp.
8. Derk Harms Bonder, geboren 8-10-1807 in Roden, Vogelzang, gedoopt 18-10-1807, overleden 26-12-1889 in Meppel. Bij huwelijk genoemd Derk Bonder, ook Derk Derks, zoon van Harm Bonder, ook Harm Derks, en Geertien Luchies, een kind gewettigd.
In 1850 woont Hasse Mackal, geboren 1795 in Leeuwarden, op 100a.
9. Hendrikje Harms Bonder, geboren 23-5-1814 in Yde, Vries, overleden 11-12-1896 in Kloosterveen, Assen.
Gehuwd 23-5-1838 in Eelde met Eisse van Steenwijk, geboren 1811 in Eelde, gedoopt 21-7-1811, overleden 23-7-1866 in Donderen, Vries, zoon van Martinus van Steenwijk en Cornelia van Slogteren, zie genealogie Steenwijk.
 
IVb  Jan Derks Bonder, geboren 31-1-1774 in Yde, gedoopt Vries 6-2-1774, overleden 26-9-1826 in Paterswolde, zoon van Derk Harms Bonder (zie IIIa) en Aaltien Hendriks.
Doop: Jan, z.v. Dirk Harmsz. Bonder en Aaltje Hendriks. Dit is de enige keer dat de naam Bonder voorkomt in het doopboek. Bij overlijden van zoon Derk in 1820 op 156, medeaangever Roelf Hindriks Draaijer, halve neef. Dit zou kunnen betekenen dat vader Derk Harms Bonder een halfbroer is van Albert Harms Bonder, de vader van Aaltien Alberts Bonder, vrouw van Roelf Hindriks Draaijer. Met halve neef kan ook zijn bedoeld dat Derk Bonder een achterneef is.
Bij overlijden in huis 130, getuigen Hindrik Buitkamp, zwager (getrouwd met Geesien Heins Beuving) en Ate Geerts Nijdam, nabuur.

Gehuwd 27-5-1814 in Vries met Hillechien Heins Beuving, geboren 1791 in Yde, gedoopt Vries 13-11-1791, overleden 21-4-1848 in Hoogezand, dochter van Hein Jans Beuving en Annechien Witsing.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Derk Bonder, geboren 3-2-1816 in Eelde, overleden 3-3-1820 in Eelderwolde.
 
IVc  Aaltien Alberts Bonder, geboren 1762 in Yde, gedoopt Vries 20-2-1763, overleden 15-9-1825 in Eelde, dochter van Albert Harms Bonder (zie IIIc) en Geertruid Harms Smeenge.
Bij overlijden: geboortedatum 20-3-1762.
Gehuwd 18-5-1800 in Eelde met Roelof Hendriks Draaijer, geboren 1769 in Rolde, gedoopt 4-3-1769, overleden 9-8-1845 in Eelde, zoon van Hendrik Egberts Draaijer en Aaltien Roelofs, zie genealogie Draaijer, hertrouwd 5-5-1834 in Eelde met Trientien Reinders Suurd, geboren 1809 in Peize, gedoopt 2-4-1809, overleden 30-1-1886 in Noordlaren, Haren, dochter van Reinder Adams Suurd en Grietje Harms Resing.
Huwelijk: Roelof Hindriks, van Rolde en Aaltien Alberts. Afkondiging in Vries 4-5-1800, Roelef Hinderiks, van Rolde en Aaltien Alberts, van Paterwolde.
Naamsaanneming Eelde 1812 op 69, kind Albert 10.
Roelf Hindriks Draaijer is medeaangever als halve neef bij het overlijden van Derk Bonder in 1820, zoon van Jan Derks Bonder en Hillechien Heins.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Roelfs Draaijer, geboren 1801 in Eelde, gedoopt 29-11-1801.
2. Albert Roelfs Draaijer, geboren 1803 in Eelde, gedoopt 29-5-1803, overleden 31-5-1829 in Eelde.
Gehuwd 17-5-1828 in Eelde met Maria Hartlief, geboren 9-10-1805 in Eelderwolde, gedoopt 20-10-1805, overleden 7-3-1875 in Eelde, dochter van Hilbrant Hartlief en Aaltien Berends Hoeks, zie genealogie Hartlief1, hertrouwd 26-5-1832 in Norg met Hendrik Meijer, geboren 3-6-1800 in Assen, Steendijk, gedoopt 8-6-1800, overleden 30-3-1874 in Eelde, zoon van Jan Alberts en Hendrikje Jans.
 
IVd  Eltien Alberts Bonder, geboren 20-2-1771 in Yde, gedoopt Vries 24-2-1771, overleden 10-8-1818 in Eelde, dochter van Albert Harms Bonder (zie IIIc) en Geertruid Harms Smeenge.
Bij overlijden: geboren Eelde 20-2-1771.
Gehuwd 11-6-1809 in Eelde met Jan Roelfs Boer, geboren 1765 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 24-3-1765, overleden 13-1-1854 in Eelde, zoon van Roelf Alberts Boer en Hendrikje Jans, zie genealogie Boer1, eerder getrouwd 15-5-1796 in Eelde met Aaltien Luichies Hulzebos, geboren 1770 in Steenbergen, gedoopt Roden 10-6-1770, overleden 18-2-1807 in Paterswolde, dochter van Luichien Derks Hulzebos en Aaltien Alberts, zie genealogie Hulzebos.
Huwelijk: Jan Roelfs en Eltien Alberts.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertruida Boer, geboren 29-4-1814 in Eelde, overleden 27-4-1870 in Eelde.
 
IVe  Harm Alberts Bonder, geboren 1774 in Yde, gedoopt Vries 27-2-1774, overleden 6-5-1840 in Paterswolde, zoon van Albert Harms Bonder (zie IIIc) en Geertruid Harms Smeenge.
Gehuwd 12-11-1797 in Eelde met Marchien Hindriks Nijboer, geboren 1772 in Haren, gedoopt 6-12-1772, overleden 20-1-1815 in Paterswolde, dochter van Hindrik Roelfs Nijboer en Wilmina Roelfs Kuipers.
Huwelijk: Harm Alberts, van Yde en Marchien Hindriks, van Haren.
Naamsaanneming 1812 (op nummer 109) Harm Alberts Bonder: kinderen Annegien 15, Geertruit 10, Wilhelmina 3, broer Jan 34 (zoon Albert 2), zus Aaltien 50, zus Eltien 42, allen in Paterswolde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annechien Harms Bonder (zie Vb), geboren 1798 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-3-1798, overleden 1-11-1825 in Haren, Hoornschedijk.
2. Hindrik Harms Bonder, geboren 1800 in Paterswolde, gedoopt Eelde 5-1-1800, overleden 25-12-1807 in Paterswolde.
3. Geertruid Harms Bonder (zie Vc), geboren 24-5-1803 in Paterswolde, gedoopt Eelde 29-5-1803, overleden 15-7-1866 in Eelderwolde.
4. Albert Harms Bonder, geboren 1806 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-12-1806.
5. Wilmina Harms Bonder, geboren 1809 in Paterswolde, gedoopt Eelde 8-10-1809, overleden 30-6-1867 in Haren, Hoornschedijk.
Gehuwd 7-6-1827 in Haren met Andries Berends Nijdam, geboren 1796 in Haren, gedoopt 31-1-1796, overleden 13-3-1869 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Berend Andries Nijdam en Geessien Hendriks Nagelder, zie genealogie Nijdam, eerder getrouwd 17-6-1820 in Haren met Annechien Harms Bonder (zie Vb), geboren 1798 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-3-1798, overleden 1-11-1825 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Harm Alberts Bonder (zie IVe) en Marchien Hindriks Nijboer.
6. Marchien Harms Bonder, geboren 19-1-1815 in Paterswolde, overleden 20-6-1816 in Paterswolde.
 
IVf  Jan Alberts Bonder, geboren 1778 in Yde, gedoopt Vries 16-8-1778, overleden 5-4-1831 in Eelde, zoon van Albert Harms Bonder (zie IIIc) en Geertruid Harms Smeenge.
Bij overlijden: geboortedatum 23-7-1779.
Gehuwd 24-9-1809 in Eelde met Fennegien Jans Grashuis, geboren 1789 in Paterswolde, gedoopt Eelde 6-12-1789, overleden 12-11-1866 in Paterswolde, dochter van Jan Gerrits Grashuis en Annegien Klaassens, zie genealogie Grashuis.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Bonder, geboren 11-10-1810 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-10-1810, overleden 3-6-1847 in Paterswolde.
Gehuwd 4-5-1833 in Eelde met Geezien Tolner, geboren 1808 in Eelde, gedoopt 16-10-1808, overleden 16-12-1883 in Eelde, dochter van Geert Klazens Tolner en Marigje Tonnis, zie genealogie Tolner.
2. Jan Bonder, geboren 2-5-1813 in Paterswolde, overleden 25-11-1885 in Hoornschedijk, Haren.
Gehuwd 11-7-1835 in Eelde met Bouchien Staal, geboren 24-4-1806 in Foxwolde, gedoopt Roden 4-5-1806, overleden 26-2-1886 in Harenermolen, Haren, dochter van Garbrand Jans Staal en Martje Jans Stobbe.
3. Harm Jans Bonder, geboren 29-12-1815 in Paterswolde, overleden 16-4-1819 in Paterswolde.
4. Geert Bonder, geboren 4-1-1819 in Paterswolde, overleden 25-12-1852 in Groningen. In het bevolkingsregister Eelde 1850-1857: "overleden te Groningen voor ongeveer 3 jaren".
5. Annechien Bonder, geboren 7-2-1822 in Paterswolde, overleden 7-1-1889 in Eelde.
6. Harm Bonder, geboren 9-9-1824 in Paterswolde, overleden 25-6-1894 in Eelde.
7. Hendrik Bonder, geboren 18-9-1828 in Paterswolde, overleden 20-4-1903 in Paterswolde.
 

Generatie V

Va  Aaltien Harms Bonder, geboren 19-5-1797 in Roden, Vogelzang, gedoopt 28-5-1797, overleden 25-8-1867 in Paterswolde, dochter van Harm Derks Bonder (zie IVa) en Geertien Luchies Hulshof.
Gehuwd 16-5-1822 in Eelde met Jan Arends, geboren 1794 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-6-1794, overleden 6-3-1855 in Paterswolde, zoon van Arend Jans Arends en Wibbegien Roelfs Siegers, zie genealogie Arends, eerder getrouwd 8-5-1819 in Eelde met Trientien Reinders, geboren 1796 in Eelde, gedoopt 1-1-1797, overleden 1-7-1820 in Paterswolde, dochter van Reinder Berends Nijensikkinge en Trijntje Coenraads, zie genealogie Nijensikkinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harm Arends, geboren 16-1-1823 in Paterswolde, overleden 6-11-1888 in Paterswolde. In 1823 (huwelijk) wonende te Essen (Haren).
2. Hendrik Arends, geboren 15-3-1825 in Paterswolde, overleden 12-8-1901 in Paterswolde.
3. Derk Arends, geboren 21-1-1828 in Paterswolde, overleden 10-2-1899 in Paterswolde. Van beroep kleermaker. Bij overlijden wonend bij zijn broer Hendrik.
4. Geertien Arends, geboren 13-3-1830 in Paterswolde, overleden 15-4-1873 in Paterswolde.
5. Wubbechien Arends, geboren 22-2-1834 in Paterswolde, overleden 15-7-1871 in Helpman, Haren. Getuige bij overlijden is broer Derk Arends.
6. Geert Arends, geboren 4-4-1837 in Paterswolde, overleden 4-5-1909 in Paterswolde.
7. Marchien Arends, geboren 1-3-1840 in Paterswolde, overleden 31-7-1868 in Paterswolde. Marchien woont tijdens de geboorte van dochter Aaltje in het ouderlijk huis met haar broer Derk.
 
Vb  Annechien Harms Bonder, geboren 1798 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-3-1798, overleden 1-11-1825 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Harm Alberts Bonder (zie IVe) en Marchien Hindriks Nijboer.
Gehuwd 17-6-1820 in Haren met Andries Berends Nijdam, geboren 1796 in Haren, gedoopt 31-1-1796, overleden 13-3-1869 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Berend Andries Nijdam en Geessien Hendriks Nagelder, zie genealogie Nijdam, hertrouwd 7-6-1827 in Haren met Wilmina Harms Bonder, geboren 1809 in Paterswolde, gedoopt Eelde 8-10-1809, overleden 30-6-1867 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Harm Alberts Bonder (zie IVe) en Marchien Hindriks Nijboer.
Meer kinderen geboren. Annechien bij overlijden wonend op nummer E21.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geessien Andries Nijdam, geboren 2-3-1822 in Haren, overleden 9-6-1888 in Eelde.
 
Vc  Geertruid Harms Bonder, geboren 24-5-1803 in Paterswolde, gedoopt Eelde 29-5-1803, overleden 15-7-1866 in Eelderwolde, dochter van Harm Alberts Bonder (zie IVe) en Marchien Hindriks Nijboer.
Gehuwd 25-4-1824 in Eelde met Reinder Berends Nijdam, geboren 2-9-1798 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 9-9-1798, overleden 1-5-1882 in Eelde, zoon van Berend Andries Nijdam en Geessien Hendriks Nagelder, zie genealogie Nijdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marchien Nijdam, geboren 14-11-1838 in Haren, overleden 26-8-1911 in Eelderwolde.
2. Geessien Nijdam, geboren 19-10-1841 in Haren, overleden 12-12-1899 in Eelde.
 

Index
Genealogie Bonder

 Albers,
    Harm
 Alberts,
    Aaltien
    Jan
 Arends,
    Arend Jans
    Derk, 1828
    Geert, 1837
    Geertien, 1830
    Harm, 1823
    Hendrik, 1825
    Jan, 1794
    Marchien, 1840
    Wubbechien, 1834
 Beuving,
    Hein Jans
    Hillechien Heins, 1791
 Boer,
    Geertruida, 1814
    Jan Roelfs, 1765
    Roelf Alberts
 Bonder,
    Aaltien Alberts, 1762
    Aaltien Harms, 1797
    Albert Harms, 1735
    Albert Harms, 1806
    Albert, 1810
    Annechien Harms, 1798
    Annechien, 1822
    Annegje Harms, 1765
    Derk Harms, 1728
    Derk Harms, 1807
    Derk, 1816
    Eltien Alberts, 1771
    Geert, 1819
    Geertruid Harms, 1803
    Harm Alberts, 1764
    Harm Alberts, 1768
    Harm Alberts, 1774
    Harm Derks, 1766
    Harm Jans, 1815
    Harm, 1824
    Hendrik Derks, 1769
    Hendrik Derks, 1771
    Hendrik, 1828
    Hendrikje Harms, 1814
    Hindrik Harms, 1800
    Jan Alberts, 1778
    Jan Derks, 1774
    Jan, 1813
    Jantien Harms, 1800
    Jantien Harms, 1804
    Jeichien Harms, 1794
    Lucas Harms, 1793
    Luichien Harms, 1801
    Marchien Harms, 1815
    Margien Harms, 1790
    Margje Derks, 1777
    Wilmina Harms, 1809
    Wilmina Harms, 1809
 Coenraads,
    Trijntje
 Derks,
    Harm
    Hendrik
    Jan
 Draaijer,
    Aaltien Roelfs, 1801
    Albert Roelfs, 1803
    Hendrik Egberts
    Roelof Hendriks, 1769
 Evers,
    Jeigien
 Everts,
    Margje, 1801
 Grashuis,
    Fennegien Jans, 1789
    Jan Gerrits
 Harms,
    Jantien, 1732
 Hartlief,
    Hilbrant
    Maria, 1805
 Hendriks,
    Aaltien, 1744
 Hoeks,
    Aaltien Berends
 Hommes,
    Hendrika, 1808
    Remmelt Geerts
 Hulshof,
    Geertien Luchies, 1770
 Hulzebos,
    Aaltien Luichies, 1770
    Harm Derks, 1794
    Luichien Derks
    Pieter Derks
 Jacobs,
    Marigje
 Jans,
    Hendrikje
    Hendrikje
    Luigien
    Pieter
 Klaassens,
    Annegien
 Kuipers,
    Wilmina Roelfs
 Meijer,
    Hendrik, 1800
 Mellens,
    Annechien Jans
 Nagelder,
    Geessien Hendriks
    Geessien Hendriks
    Geessien Hendriks
 Nijboer,
    Hindrik Roelfs
    Marchien Hindriks, 1772
 Nijdam,
    Andries Berends, 1796
    Andries Berends, 1796
    Berend Andries
    Berend Andries
    Berend Andries
    Geessien Andries, 1822
    Geessien, 1841
    Marchien, 1838
    Reinder Berends, 1798
 Nijensikkinge,
    Reinder Berends
 Pieters,
    Evert
    Grietje
    Jan, 1791
 Popken,
    Albertien Alberts
 Reinders,
    Trientien, 1796
    Wichertje
 Resing,
    Grietje Harms
 Roelofs,
    Aaltien
 Schuiling,
    Jantien Davids
 Siegers,
    Geertjen Harms
    Wibbegien Roelfs
 Slogteren, van
    Cornelia
 Smeenge,
    Geertruid Harms, 1736
    Harm Hindriks
 Staal,
    Bouchien, 1806
    Garbrand Jans
 Steenwijk, van
    Eisse, 1811
    Martinus
 Stobbe,
    Martje Jans
 Suurd,
    Reinder Adams
    Trientien Reinders, 1809
 Tolner,
    Geert Klazens
    Geezien, 1808
 Tonnis,
    Marigje
 Weeman,
    Albert, 1774
    Harm Derks, 1765
    Harm Roelfs, 1764
    Harm
    Jan Roelfs, 1768
    Roelof Harms
 Witsing,
    Annechien
 Woldendorp,
    Harm, 1795
    Jan Harms
 familie,
    Bonder